© 2018 by LOE UTVIKLING

  Byggeklare næringstomter langs E6 i Rygge

  Illustrasjon av godkjent nybygg som danner innfallsporten til RYGGE Næringspark og vil være områdets ansikt utad. 

  Nå kommer Volmax

  January 18, 2018

  Volmax har inngått avtale om kjøp av 20 mål tomt i RYGGE Næringspark. Eiendommen har en meget god strategisk beliggenhet i Østfold med plassering tett på E6 ved avkjøringen til Rygge flyplass. Etableringen er et ledd i den strategiske satsningen til Volmax på effektiv drift og god kundedialog. Volmax ønsker i tiden fremover å tilby et enda bredere tilbud til lastebil- og busskunder i regionen.

  Europas største ladestasjon

  December 19, 2017

  Tesla har åpnet det som skal bli Europas største ladestasjon i RYGGE Næringspark Østfold. Og snart kommer en ytterligere utvidelse av lademulighetene for øvrige elbiler i RYGGE Næringspark.

  McDonald's etablerer seg!

  January 22, 2017

  Circle K åpnet ny stasjon i juni. Nå er det McDonald's som etablerer seg i RYGGE Næringspark Østfold!

  Vi gratulerer Circle K Rygge med åpningen av den nye stasjonen!

  June 21, 2016

  Det feirer vi med en skreddersydd annonse. Ser du nye muligheter?

   

  Denne stasjonen har blitt et flaggskip langs E18, lokalisert ved Moss lufthavn Rygge. Stasjonen har alt det siste innen teknologi og konsepter. Den har en enorm kapasitet på alle felt, og alt ligger til rette for at stasjonen skal levere på Circle K sine hårete ambisjoner innen "famous for"-kategoriene.

  Loe Utvikling har ryddet alle utfordringer av veien og setter nå i gang utbygging av næringsparken!

  March 17, 2016

  Den første aktøren som etablerer seg her blir et stort veiserviceanlegg for Norges største bensinstasjonskjede Statoil Fuel & Retail, eid av et av verdens største handelskonsern. Veiserviceanlegget skal etter planen stå ferdig neste år.

  Please reload

  Oslo opplever eksponentiell vekst og dette har stor innvirkning på byens omgivelser

   

  Den første aktøren som har etablert seg her er et stort veiserviceanlegg fra bensinstasjonskjeden Cirkle K, et av verdens største kjedekonsept (eid av Canadiske Alimentation Couche-Tard Inc). Veiserviceanlegget åpnet rett før sommeren. Infrastrukturen for næringsområdet er nå bygget ut, og flere av de ledige tomtene er derfor byggeklare.

  Oslos rivende vekst har stor innvirkning på byens omgivelser. Selv om den sivile flytrafikken på Rygge tar en pause, ser andre aktører muligheter. AIM Norway har besluttet å etablere seg her. Sammen med store infrastrukturtiltak vil det gi et betydelig løft for regionen.

  Rygge Næringspark Østfold består av et tomteareal på 100 daa. Næringsområdet har en meget god tilgjengelighet fra E6 med direkte avkjørsel fra motorveikrysset, og danner en ny inngangsportal til flyplassen. Her tilbys tomtearealer for kunnskapsbasert næring (kontor, lager, produksjon), tjenesteytende virksomheter (veiservice, bil, mat, overnatting, etc.), samt flyplassrelatert logistikk.

   

  1/15